Milan Zacha Kučera Svět podle MZK – Tajemné horizonty ANNO 2017

Tajemné horizonty

TAJEMNÉ HORIZONTY | 📺 16. 11. od 2:40

Když už za třicetileté války padly všechny pevnosti a všechna města v okolí, tento hrad byl stále „císařský“. Řádový hrad dlouho držely při životě jeho tajné podzemní chodby a až zrada stála za jeho dobytím. Docela nedávno zde byl nalezen prapodivný kostrový hrob dvou velmi rozdílných lidí na starém purkrabství. Za poslední války sloužil jako zajatecký tábor pro důstojníky s kryptonymem OFLAG VIII H/Z. Pak se na hrad dostala Himmlerova SS. V Moravskoslezském kraji byste těžko hledali odlehlejší a tajemnější hrad, než je právě ten ze čtrnáctého dílu seriálu Tajemné horizonty.