Milan Zacha Kučera Svět podle MZK – Tajemné horizonty ANNO 2017

BIO

Milan Zacha  Kučera

QUO VADIS ?

Člověk když chce hovořit o sobě, musí se vždy nakonec obrátit k rodné hroudě a k předkům. Jako malý jsem se zatajeným dechem poslouchal dědovo vyprávění o tom, jak se vesnice, ze které pocházím, bránila zídkami mezi grunty.